شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۰۰
0 - 1
FT
 
آمار بازی
55
مالکیت %
45
6.91
نمره
6.94
26
شوت
11
1
شوت در چارچوب
4
15
شوت خارج چارچوب
5
10
شوت بلاک شده
2
13
شوت داخل محوطه
7
13
شوت خارج محوطه
4
3
مهار دروازه بان
1
408
تعداد پاس
345
321
پاس صحیح
263
79
دقت پاس %
76
12
سانتر
1
7
کرنر
6
20
ضربه ایستگاهی
11
24
پرتاب اوت
15
12
خطا
24
2
آفساید
1
0
کارت زرد
6
48
دوئل موفق
39
10
نبرد هوایی موفق
14
37
مالکیت %
63
7
شوت
4
0
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
1
1
شوت داخل محوطه
2
6
شوت خارج محوطه
2
1
مهار دروازه بان
0
149
تعداد پاس
257
121
پاس صحیح
220
81
دقت پاس %
86
2
سانتر
1
0
کرنر
1
8
ضربه ایستگاهی
8
8
پرتاب اوت
10
1
آفساید
1
0
کارت زرد
2
18
دوئل موفق
18
1
نبرد هوایی موفق
4
75
مالکیت %
25
19
شوت
7
1
شوت در چارچوب
2
11
شوت خارج چارچوب
4
7
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
5
7
شوت خارج محوطه
2
2
مهار دروازه بان
1
259
تعداد پاس
88
200
پاس صحیح
43
77
دقت پاس %
49
10
سانتر
0
7
کرنر
5
12
ضربه ایستگاهی
3
16
پرتاب اوت
5
1
آفساید
0
0
کارت زرد
4
30
دوئل موفق
21
9
نبرد هوایی موفق
10