شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۵
2 - 2
FT
 
آمار بازی
36
مالکیت %
64
6.63
نمره
6.81
8
شوت
13
4
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
5
3
شوت داخل محوطه
10
5
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
2
308
تعداد پاس
522
201
پاس صحیح
414
65
دقت پاس %
79
2
سانتر
6
0
کرنر
4
10
ضربه ایستگاهی
20
21
پرتاب اوت
24
20
خطا
12
3
آفساید
6
4
کارت زرد
1
54
دوئل موفق
66
22
نبرد هوایی موفق
16
35
مالکیت %
65
3
شوت
6
1
شوت در چارچوب
3
0
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
0
150
تعداد پاس
264
100
پاس صحیح
213
67
دقت پاس %
81
2
سانتر
3
0
کرنر
4
6
ضربه ایستگاهی
8
17
پرتاب اوت
13
3
آفساید
3
1
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
29
8
نبرد هوایی موفق
4
37
مالکیت %
63
5
شوت
7
3
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
2
158
تعداد پاس
258
101
پاس صحیح
201
64
دقت پاس %
78
0
سانتر
3
4
ضربه ایستگاهی
12
4
پرتاب اوت
11
0
آفساید
3
3
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
37
14
نبرد هوایی موفق
12