آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2017

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:5
11
2
6
3
2
1
10:5
11
3
6
1
2
3
7:12
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
2
1
0
6:1
7
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:4
4
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
0
2
1
4:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
15:6
14
3
6
1
3
2
7:9
6
4
6
0
2
4
3:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
3
3
1
2
0
6:4
5
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:4
5
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
14:7
12
2
6
3
2
1
10:7
11
3
6
2
1
3
6:9
7
4
6
1
0
5
5:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
1
2
0
6:3
5
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
1
0
2
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
10:7
12
2
6
2
3
1
9:8
9
3
6
2
1
3
10:13
7
4
6
1
1
4
12:13
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
2
0
1
8:6
6
3
3
1
2
0
5:3
5
4
3
1
1
1
9:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
7:6
5
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
0
1
2
2:7
1
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
13:5
12
3
6
2
1
3
9:9
7
4
6
1
1
4
4:16
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
3
3
1
1
1
6:4
4
4
3
1
1
1
4:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
6:4
3
2
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
0
4
10:15
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
7:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
3
1
11:6
9
4
6
0
1
5
1:24
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
7:3
4
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
0
3
0:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
9:3
15
2
6
3
1
2
12:9
10
3
6
1
2
3
10:13
5
4
6
1
1
4
7:13
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
0
2
3:4
3
3
3
0
1
2
4:8
1
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
3:0
9
2
3
2
1
0
9:5
7
3
3
1
1
1
7:6
4
4
3
1
0
2
3:5
3
جدول لیگ قهرمانان آسیا